Landstede Groep

Basisondersteuning

Mentor

De mentor is eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Hij/zij zorgt voor de algemene begeleiding van de klas en de leerling. Bij vragen of problemen kun je altijd bij je mentor terecht.

Elke dag start met je klas en de mentor. Jullie nemen dan de dag door en kijken zo nodig even terug op de dag van gisteren. Zo start je goed voorbereid aan je schooldag.

Remedial teacher

Heb je wat extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door dyslexie of taal- en/of concentratieproblemen? Dan kan de remedial teacher je helpen. Hij of zij kan een dyslexieonderzoek afnemen of bijvoorbeeld een onderzoek naar leerproblemen.

Als wij denken dat een onderzoek jou kan helpen, nemen we altijd contact op met je ouders/verzorgers.

Leerwegondersteuning (lwoo)

Zowel in vmbo basis, kader als in de theoretische leerweg kun je leerwegondersteuning (lwoo) krijgen. Dit betekent dat je in een kleinere klas komt en meer aandacht en begeleiding op maat krijgt. Leerwegondersteuning is speciaal voor leerlingen met een leerachterstand en/of leerproblemen die al op de basisschool zijn vastgesteld.

Keuzebegeleiding

Je maakt veel keuzes op school. Welk profiel je kiest, waar je stage gaat lopen, in welke vakken je examen gaat doen en welke vervolgopleiding je wilt doen. Natuurlijk denk je ook na over welke(e) beroep(en) je later wilt uitoefenen.

Daarom doorloop je tijdens je schooltijd een LOB-programma. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Je leert ontdekken wie je bent, wat je kunt, wat je wilt, hoe je dat het beste aan kunt pakken en waar je dat kunt doen. De mentor helpt je hierbij. Je voert ook loopbaangesprekken met je mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders op het gebied van LOB.

Ondersteuningscooördinator

Samen met mensen van binnen en buiten onze school zorgt de ondersteuningscoördinator voor extra begeleiding bij persoonlijke problemen of leerproblemen. Dit kan op jouw verzoek, maar ook als je mentor, docent of ouders dat nodig vinden.

Anti-pest beleid

Pesten mag absoluut niet op onze school. Dat wil helaas niet zeggen dat het nooit voorkomt. We komen voor elkaar op omdat we samen sterk staan en bieden hulp en steun aan kinderen die gepest worden. We hebben over pesten duidelijke afspraken. Niemand mag pesten negeren en elke medewerker zal een gepeste leerling direct helpen. We doen er alles aan om, als het toch gebeurt, met elkaar in gesprek te gaan.

Heb je vragen over pesten of over onze aanpak? Neem dan contact op met de ondersteuningscoördinator via info@morgencollege.nl

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende, individuele hulp aan jou en/of je ouders. De hulpvraag heeft dan vaak te maken met een combinatie van problemen op school en thuis. 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor de locaties De Sypel en Westeinde zijn meneer Haan en mevrouw de Ruiter. Als er problemen zijn die je niet met je mentor kunt of wilt bespreken, kun je bij hen terecht. E-mail jjwhaan@morgencollege.nl of ederuiter@morgencollege.nl
Vertrouwenspersoon voor leerlingen van Oriënt is mevrouw Weijts. E-mail: m.weijts@rsgslingerboslevant.nl

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer: 088-850 7370
(bereikbaar tussen 08.00 en 16.30 uur)

E-mailadres: info@morgencollege.nl

Locaties

De Sypel
Sypel 2
3842 AE Harderwijk 

Westeinde
Westeinde 31
3844 DD Harderwijk 

Oriënt
Horsterweg 192
3891 EV Zeewolde