Landstede Groep

Extra ondersteuning

Wij zijn er voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Waar mogelijk zorgen wij voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van de leerling en de voorkeuren van de ouders/verzorgers.

Transferklassen

Op het Morgen College hebben we een zogenaamde trajectgroep. Een groep waarin je extra ondersteuning en aandacht krijgt. Soms vervallen daardoor de gewone klassikale lessen, maar de extra begeleiding is er altijd op gericht om je zo snel mogelijk weer in je eigen klas mee te laten draaien. De trajectgroep heeft een eigen ruimte, het PlusPunt. In het PlusPunt zit altijd een docent naar wie je met vragen of problemen toe kunt.

Zorg Advies Team (ZAT)

Het ZAT is een team waarin ondersteuningscoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de wijkagent en het jongerenwerk zitten. Het team bespreekt leerlingen die veel extra begeleiding nodig hebben. In dit overleg bekijken ze of er extra interne of externe hulp nodig is.

Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van “welke beperkingen heeft deze leerling” naar “wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken”. Een andere manier van kijken en denken die er voor moet zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen.

Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte.
Op de website www.leerlingenzorgnwv.nl staat meer informatie over het samenwerkingsverband Noord-West Veluwe.

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer: 088-850 7370
(bereikbaar tussen 08.00 en 16.30 uur)

E-mailadres: info@morgencollege.nl

Locaties

De Sypel
Sypel 2
3842 AE Harderwijk 

Westeinde
Westeinde 31
3844 DD Harderwijk 

Oriënt
Horsterweg 192
3891 EV Zeewolde